Rok kněží 19. června 2009 - 11. června 2010 - Interdiecézní projekt pořízení kněžských zvonů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, diecéze České Budějovice - Česká republika
.
DE
.
.

O PROJEKTU

Benedikt XVI..
Kostel v Nepomuku
.Papežský znak


„Vyprošuji Vám i všem, kdo se budou na projektu podílet hojnost Božího požehnání a nám všem mnoho dobrých, konkrétních plodů Roku kněží.“
. .
 
+ František Václav Lobkowicz, OPraem.
biskup ostravsko-opavský
. .
.
Interdiecézní projekt na pořízení kněžských zvonů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku:

  1. Získání finančních prostředků od kněží a biskupů
  2. Renovace dochovaného zvonu b z roku 1848 a stolice ve východní věži kostela
  3. Pořízení zvonové stolice do západní věže kostela
  4. Odlití, svěcení a montáž nových zvonů do západní věže kostela
  5. Instalace pohonů a ovládání nových zvonů v západní věži kostela
  6. Kolaudace zvonové sestavy, montáže, pohonů, ovládání zvonů
  7. Vyúčtování projektu, vyhodnocení a předání díla farnosti Nepomuk
Nabídnutou spolupráci na projektu přijali kampanologové Mgr. Radek Lunga, Mgr. Radek Rejšek, Mgr. Petr Janda
a RNDr. Mgr. František John.
. .
P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB
autor projektu, koordinátor sbírky a odpovědná osoba
. .
„Rád Vás ujišťuji o své podpoře a vyprošuji Vám pro toto záslužné dílo mnoho zdaru a Božího požehnání!“
. .
 
+ František Radkovský
biskup plzeňský
. .
„Je pro nás opravdovým potěšením, že tato úctyhodná akce Kněžských zvonů pro věž poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého u příležitosti Roku kněží probíhá v takovém mezinárodním rozměru.
Velice si toho vážíme a děkujeme všem dárcům, kteří se podílejí na realizaci Interdiecézního projektu
na pořízení nových zvonů pro Nepomuk.“
. .
 
Jiří Mašek a Pavel Jiran
starosta a místostarosta města Nepomuk
.
O spolupráci na projektu laskavě prosíme i slovenskou diecézi Rožňava, která má sv. Jana Nepomuckého
jako svého patrona a rakouskou arcidiecézi Salzburg, která má sv. Jana Nepomuckého jako svého
2. patrona. Prosíme o spolupráci diecéze v Bavorsku, kde je sv. Jan Nepomucký 2. zemským patronem.Za Boží požehnání pro projekt kněžských zvonů pro Nepomuk a kněze dárce v rámci prožívaného Roku kněží
prosí ve svých společných modlitbách řeholní sestry těchto komunit:

Sestry řádu klarisek-kapucínek, klášter sv. Anežky České, Šternberk.

Sestry řádu cisterciaček, opatství Porta coeli, Předklášteří u Tišnova.

Sestry kongregace sv. Cyrila a Metoděje, komunita Stojanov, Velehrad.

Sestry řádu premonstrátek, kanonie Narození Panny Marie, Doksany.

Sestry kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Prachatice, Neumanneum.

Sestry kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha-Malá Strana, sv. Notburga.Návrh sestavy nových 4 zvonů v západní věži kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku:

(číslo zvonu, tón, váha, jméno, výzdoba, nápisy)
.
 Zvon č. 1, gis1, 611 kg, 102 cm, sv. Jan Křtitel a sv. Jan M. Vianney

 (zvon byl odlit 13. srpna 2010 ve zvonařské dílně Rudolfa Pernera v bavorském Pasově)


ZVON NA PAMÁTKU NÁVŠTĚVY PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČESKÉ REPUBLICE
A K 150. VÝROČÍ ÚMRTÍ SV. JANA NEPOMUKA NEUMANNA VĚNOVALI V ROCE KNĚŽÍ
KE CHVÁLE BOŽÍ A KE CTI SV. JANA KŘTITELE A SV. JANA MARIA VIANNEYE
BISKUPOVÉ Z ČECH, MORAVY A SLOVENSKA A KNĚŽÍ SLOVENSKÝCH,
RAKOUSKÝCH A NĚMECKÝCH DIECÉZÍ, NEPOMUK L. P. 2010.

Kříž, postavy dvou sv. Janů, svatojanská svatozář, znak zvonárny.

LAUDO DEUM VERUM, PLEBEM VOCO, CONGREGO CLERUM,
DEFUNCTOS PLORO, PESTUM FUGO, FESTA DECORO.

SVATÝ JANE KŘITELI A SVATÝ FARÁŘI Z ARSU, ORODUJTE ZA NÁS!
.

*

.
 Zvon č. 2, b1, 514 kg, 93 cm, Panna Maria

 (zvon byl odlit 16. března 2010 ve zvonařské dílně Rudolfa Pernera v bavorském Pasově)


ZVON NA PAMÁTKU NÁVŠTĚVY PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČESKÉ REPUBLICE,
K 280. VÝROČÍ KANONIZACE SV. JANA NEPOMUCKÉHO, K 150. VÝROČÍ ÚMRTÍ SV. JANA MARIA VIANNEYE
A K 400. VÝROČÍ PALLADIA ČESKÉ ZEMĚ VĚNOVALI V ROCE KNĚŽÍ
KE CHVÁLE BOŽÍ A KE CTI NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE
VDĚČNÍ KNĚŽÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ, NEPOMUK L. P. 2009.

Kříž, Panna Maria Staroboleslavská, svatojanská svatozář, znak zvonárny.

ASSUMPTA EST MARIA IN CAELUM, GAUDENT ANGELI, LAUDANTES BENEDICUNT DOMINUM.

PANNO MARIA, MATKO CÍRKVE A MATKO KNĚŽÍ, ORODUJ ZA NÁS!
.

*

.
 Zvon č. 3, c2, 334 kg, 81 cm, sv. Benedikt a Bernard

 (zvon byl odlit 21. dubna 2011 ve zvonařské dílně Rudolfa Pernera v bavorském Pasově)


ZVON NA PAMÁTKU NÁVŠTĚVY PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČESKÉ REPUBLICE
A K 200. VÝROČÍ NAROZENÍ SV. JANA NEPOMUKA NEUMANNA
VĚNOVALI V ROCE KNĚŽÍ KE CHVÁLE BOŽÍ A KE CTI SV. BENEDIKTA A SV. BERNARDA
KNĚŽÍ ČESKÉ PROVINCIE TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
A KNĚŽÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE, NEPOMUK L. P. 2011.

Kříž, postavy sv. Benedikta a Bernarda, svatojanská svatozář, znak zvonárny.

CRUX SACRA SIT MIHI LUX, NON DRACO SIT MIHI DUX.

SVATÝ BENEDIKTE A SVATÝ BERNARDE, ORODUJTE ZA NÁS!
.

*

.
 Zvon č. 4, es2, 189 kg, 68 cm, sv. Josef a Jakub

 (zvon byl odlit od 21. dubna 2011 ve zvonařské dílně Rudolfa Pernera v bavorském Pasově)


ZVON NA PAMÁTKU NÁVŠTĚVY PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČESKÉ REPUBLICE
A K 800. VÝROČÍ NAROZENÍ SV. ANEŽKY ČESKÉ
VĚNOVALI KE CHVÁLE BOŽÍ A KE CTI SV. JOSEFA A SV. JAKUBA STARŠÍHO
MANŽELÉ IVA A ZDENĚK KOTRLÍ, LITERÁRNÍ MĚSÍČNÍK AKORD,
NEPOMUK L. P. 2011.

Kříž, postavy sv. Josefa a Jakuba, svatojanská svatozář, znak zvonárny.

O REX GLORIAE, VENI CUM PACE.

SVATÝ JOSEFE A SVATÝ JAKUBE, ORODUJTE ZA NÁS!
.

*

K navrženým novým zvonům se samozřejmě počítá i s použitím největšího a základního zvonu b0, který je ve východní věži. Jde o zvon z roku 1848, b0, o váze 3800 kg, sv. Jan Nepomucký a sv. Vojtěch, spodní průměr je 1810 mm, výška je 1320 mm. Zvon v roce 1848 ulil plzeňský zvonař Václav Perner z materiálu původního zvonu z roku 1775 od zvonaře Jakuba Vilíma Seitze z Plzně, který byl v roce 1835 poškozen požárem. Používáním nových a menších zvonů bude tento původní a největší zvon šetřen. Tím se zajistí jeho delší životnost a služba dalším generacím.

Tento starý a největší zvon je zavěšen na dřevěném závěsu, jeho koruna je šestiramenná a zdobená maskami. Pod čepcem je ve dvojlinkách pás s figurálními motivy a akantovými rozvilinami. Pod tím je v linkách hladký pás a pod ním ornamenty   s motivem andílků, zvonu a děl v akantových rozvilinách. Plášť pokrývají nápisy a reliéfy světců. Na jedné straně je reliéf sv. Jana Nepomuckého s křížem a palmou v rukách, stojícího na oblaku. U jeho nohou jsou po každé straně ornamenty s figurálními motivy, pravděpodobně výjevy ze života světce. Naproti je reliéf žehnajícího biskupa sv. Vojtěcha  s  biskupskou berlou, stojícího na oblaku. U nohou má taktéž ornamenty s figurálními motivy. Nad věncem je soustava linek a na věnci dvě linky. Srdce je původní, zdobené květinou na pěsti, zavěšeno na kůži. Zvon nebyl otáčen.

Na další straně je sedmiřádkový nápis:

1. Jestli truchlím nebo jásám
2. wždycky slávu Boží hlásám
3. Weleben buď Hospodin!
4. Swatý Jene z Nepomuku
5. přijmi chwálu mého zwuku!
6. Též Wojtěcha swatého
7. Ctím zněním hlasu swého.

Naproti je také sedmiřádkový nápis:

1. Zwon tento shotowen byl z odkazu
2. weleb. P. děk. Wac. Woráčka r. 1775
3. od Jak. Wilíma Saitze w Plzni a po
4. zkáze, jež r. 1835 ohněm trpěl, opět
5. přelit nákladem záduší r. 1848 od
6. Waczlawa Pernera w Plzni, dané
7. konštitucí roku 1ho.

.
zvon.zvon.zvon.zvon
.
.
Ukázky zvonové sestavy pro kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku:

1. nové zvony gis1+b1+c2+dis2
2. starý zvon a nové zvony b0+gis1+b1+c2+dis2


Tento text bude nahrazen Flash-playerem. Povolte ve svém prohlížeči flash.

Ukázka zvonové stolice pro kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku.
.
Velehrad.eu
.
Annus Sacerdotalis.Benedikt XVI..Rok kněží
.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ NEPOMUK.Arcidiecéze Olomoucká
.
NF Campianus.Benediktinerstift, Göttweig
.
Arcibiskupství Praha.Biskupství litoměřické
.
Královehradecká diecéze.Vyšehradská kapitula
.
Biskupství ostravsko-opavské.Biskupství brněnské
.
Biskupstvo Rožňava.Kňazi SK
.
Plzeňská diecézeBiskupstvo Nitra.Banskobystrická diecézaKošická arcidieceza
.
Bistum Passau.Bistum Ausburg.Bischöfliches Ordinariat Regensburg.Pristerjahr
.
Joseph Ratzinger - Papst Benedikt XVI.Stephanscom.at
.
kath.net.Katholische Kirche.Catholic.net.Katholisch.at
.
Lidové misie
.
Radio Proglas.TV Noe.Katolický týdeník.Katolická církev.Radio Vaticana.Tisk ČBK.katolik.cz.vira.cz.Biskupství českobudějovické.Opatství Staré Brno
.
Glockenspiel.Diözese St. Pölten.Kirchenglocken.Geläute.Erzbistum München und Freising.Erdiözese Salzburg.Portál svatého Isidora - Isidorus.Net.Svatý Jan Nepomucký.Muzeum Karlova mostu.Res Claritatis Monitor
.
.Zvonické stránky.Zvony a zvonohry - Vltava
.

[CNW:Counter]
webmaster
.